Kopalnia Surowców
Mineralnych
Mielenko
Zakład Produkcji
Materiałów
Budowlanych S.C.