Tradycyjna posadzka cementowa
Dostawa: Tak Nie


Inne warunki:

  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.

Oferta

Dane techniczne

Proporcje mieszania z wodą -

około 0.08-0.15l/1kg zaprawy

Temperatura podłoża -

+5 do +25 stopni Celsjusza

Temperatura stosowania -

 

+5 do +25 stopni Celsjusza

Czas zużycia -

 

60 min

Użytkowanie do r. pieszego -

 

ok. 48h przy 18 s. Celsjusza

Grubość warstwy -

 

20-80mm

Tradycyjną posadzkę cementową BOLEX stosuje się do wykonywania posadzek i wyrównywania na podłożach typu: beton, podkład piaskowy, zagęszczony oraz podłoża gliniaste. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, nadaje się do ogrzewania podłogowego. Można ją stosować, jako podkład pod wykładziny PVC, płytki ceramiczne, parkiety, panele podłogowe.


Copyright © Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych J.B.Danilewicz 2012