Zaprawa murarska do cienkich spoich m10
Dostawa: Tak Nie


Inne warunki:

  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.

Oferta

Dane techniczne

Proporcje mieszania z wodą -

około 0.24-0.28l na 1kg kleju

Temperatura podłoża -

+5 do +30 stopni Celsjusza

Temperatura stosowania -

 

+5 do +30 stopni Celsjusza

Czas korekty -

 

5 min

Zaprawę murarską do cienkich spoin BOLEX M10 stosuje się do murowania na cienka spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z betonu komórkowego i silikatu, zalecana grubość spoiny od 2mm do 8mm(optymalna grubość 1-3mm) zaprawę można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.


Copyright © Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych J.B.Danilewicz 2012