Zaprawa murarska do cienkich spoin
Dostawa: Tak Nie


Inne warunki:

  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.

Oferta

Dane techniczne

Proporcje mieszania z wodą -

około 0.24-0.28l na 1kg kleju

Temperatura podłoża -

+5 do +30 stopni Celsjusza

Temperatura stosowania -

 

+5 do +30 stopni Celsjusza

Współczynnik przewodzenia ciepła -

 

0.83 W/mk

Zaprawę Murarską Do Cienkich Spoin BOLEX stosuje się do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowaych z betonu komórkowego i silikatu, grubość spoiny powinna wynosić od 1mm do 3mm, zaprawę można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.

 

Copyright © Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych J.B.Danilewicz 2012