Zaprawa tynkarska maszynowa








Dostawa: Tak Nie


Inne warunki:

  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.

Oferta

Dane techniczne

Proporcje mieszania z wodą -

około 4-4.5l/25kg zaprawy

Temperatura podłoża -

+5 do +30 stopni Celsjusza

Temperatura stosowania -

 

+5 do +30 stopni Celsjusza

Max. grubość warstwy zaprawy -

 

10mm

Współczynnik przewodzenia ciepła -

 

0.93 W/mk

Zaprawa Tynkarska Maszynowa BOLEX - stosowana jest do wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków metodą maszynową w kategorii III, jest produktem mrozoodpornym i wodoodpornym. Można ją stosować przede wszystkim w celu poprawienia poprzednio wykonanych tynków cementowych niższych kategorii (od 0 do III). Podłoże dla zaprawy BOLEX mogą stanowić powierzchnie betonowe, gipsowe, płyty wiórowo-cementowe, a także surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków, pustawków i innych materiałów ceramicznych podobnego typ. Zalecana grubość warstwy tynkarskiej wynosi od 2mm do 10mm, w cleu wykonywania grubszych wypraw tynkarskich powinno się nakładać dwuwarstwowo z zastosowaniem przerwy technologicznej potrzebnej na zawiązanie pierwszej warstwy tynku.

 

Copyright © Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych J.B.Danilewicz 2012