Zaprawa Tynkarska ręczna
Dostawa: Tak Nie


Inne warunki:

  • w przypadku podwyżek ceny energii i paliw zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen kruszywa i transportu.
  • zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dobrego wjazdu i wyjazdu samochodom ciężarowym dostarczającym kruszywo ( jeżeli transport leży po stronie dostawcy ) - w przeciwnym razie koszty związane z ewentualną pomocą drogową zostaną zafakturowane na zamawiającego.

Oferta

Dane techniczne

Proporcje mieszania z wodą -

około 4-4.5l/25kg zaprawy

Temperatura podłoża i otoczenia -

+5 do +30 stopni Celsjusza

Temperatura przygotowania -

 

+5 do +30 stopni Celsjusza

Czas gotowości zaprawy do pracy -

 

ok. 3.5h

BOLEX Tradycyjna Zaprawa Tynkarska - stosowana jest do wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków metodą ręczną w kategorii III, jest produktem mrozoodpornym i wodoodpornym. Można ją stosować przede wszystkim w celu poprawienia uprzednio wykonanych tynków cementowych niższych kategorii (od 0 do II). Podłoże do zaprawy BOLEX mogą stanowić powierzchnie betonowe, gipsowe, płyty wiórowo-cementowe, a także surowe powierzchnie wykonnane z cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych podobnego typu.


Copyright © Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych J.B.Danilewicz 2012